Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Illegal characters in path.

StackTrace:

at System.IO.Path.CheckInvalidPathChars(String path, Boolean checkAdditional) at System.IO.Path.InternalCombine(String path1, String path2) at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CreateSearchResult(SearchData localSearchData, WIN32_FIND_DATA findData) at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit() at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler`1 resultHandler, Boolean checkHost) at System.IO.Directory.GetFiles(String path, String searchPattern) at WebLib.Generic.GetThumb(Object id, String userdatapath, DataRow[] xr, String z, Boolean xonly, Page page) at WebLib.Generic.GetThumb(Object id, String userdatapath, DataRow[] xr, Page page) at WebCtrlLib.StoreCardVariantSelector3START2015.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)